Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2011 yılında kurulmuştur. Bilgi çağını yaşadığımız bu dönemde bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmeler, iletişim imkânlarındaki çeşitlilik ve hız, yeni hukuki problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu problemlerin çözümü ise birinci derecede nitelikli hukukçularla mümkün olacaktır. Nitelikli hukukçuların yetiştirilmesi ise hukuk fakültelerinin asli görevidir. Adalet sisteminin bir ülkenin temel yapısı ile sıkı bağlantısı da hukuk eğitiminin kalitesini daha verimli hâle getirmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu ihtiyacı göz önüne alan Üniversitemiz, hem temel bilgiler hem de uygulamada karşılaşılan güncel problemleri çözebilecek yetkinliğe sahip hukukçular yetiştirmeye yönelik bir eğitim metodunu tatbik etmeyi hedeflemektedir.